NL
EN
Technologische Partners
Microsoft Gold Partner
Oracle Gold Partner
Quotium
Umbraco

THINK 2MORROW

Bekijk de video

Agap2 is een Europese organisatie, opgericht in september 2005, met expertise in Informatie Technologie.

Toegewijd aan innovatie, richt agap2 zich op het creëren van waarde voor haar partners en consultants.

Het vermogen om wereldwijd te handelen, gecombineerd met technologische, functionele en zakelijke expertise, zorgt voor een excellente aanpak van de meest complexe uitdagingen.

Wij werken samen met

ENGIE
Siemens
Microsoft logo
Oracle logo
Umbraco logo

Locaties

Nederland
  • Amsterdam
Amsterdam

Joan Muyskenweg 22,
1e verdieping
1096 CJ
Nederland

T: +31 (0)20 280 1851

info@agap2.nl

Visie

Creëren, ontwikkelen en gebruik maken van technologie als compleet onderdeel van ons leven, door onze toewijding om herkend te worden als een leidende en innoverende organisatie.

Ons doel is om waarde te creëren voor degene die interactie hebben met onze organisatie.

#AGAPIAN SPIRIT, iedere familie heeft een verhaal

Agap2NL

Kernwaarden

Persoonlijke ontwikkeling

agap2 spirit
Talent Management
Nabijheid

Bedrijfscultuur

Autonomie en verantwoordelijkheid
Dynamiek en creativiteit
Flexibiliteit en innovatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ethiek
Stabiliteit
Betrokkenheid

Carrière

Wij waarderen het belangrijkste onderdeel van onze organisatie: de mensen

Open sollicitatie

Een organisatie met globale aanwezigheid

De duidelijke en gemanifesteerde waardering van professionals, internationale projectervaring en kennis van diverse markten, verbetert de kwaliteit, capaciteit en competentie van agap2.

Doormiddel van de behaalde internationale groei, veiligheid en stabiliteit van de groep, werd het mogelijk om de mobiliteit van consultants te faciliteren. Agap2 zorgt in dit proces voor de integratie en begeleiding.

Vul het volgende formulier in voor een open sollicitatie.

Met het toesturen van mijn cv, erken ik dat mijn persoonsgegevens worden behandeld door agap2. In werkelijkheid zal agap2, als controleur, mijn persoonsgegevens gebruiken voor het recruitment proces. De persoonsgegevens zullen met name worden gebruikt voor het uitvoeren van de precontractuele procedures die nodig zijn voor het managen van het werving en selectie proces en, nog specifieker, met de volgende doeleinden:

  • Werving en selectie
  • Interviews
  • Opstellen van het contract
  • Het reageren op zakelijke mogelijkheden, naast andere specifieke onafhankelijke doeleinden die op passende wijze zullen worden gecommuniceerd  

Ik ben mij ervan bewust dat mijn persoonsgegevens met klanten or potentiële klanten kan worden gedeeld, als een reactie op zakelijke mogelijkheden. Ik ben mij er ook van bewust dat mijn persoonsgegevens alleen zullen worden bewaard voor de benodigde tijd en voor een maximale periode van vier jaar nadat het wervingsproces uitgevoerd is, en als dit niet succesvol is geweest, met het doel om nieuwe contacten te leggen. Mijn persoonsgegevens zullen voor een langere tijd worden bewaard wanneer de controleur wettelijk toe verplicht is, met name voor een periode van 5 jaar met het doel om de wervingsprocedure te registreren, zoals verplicht is volgens de Arbeidswet.

Ik erken dat ik, ten alle tijden, toegang kan krijgen tot mijn persoonsgegevens en dan ook kan verzoeken tot rectificatie of het verwijderen ervan. Wanneer nodig, kan ik ook beperking van het verwerken van mijn gegevens en mijn recht op bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens toepassen. Daarnaast heb ik het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming. Om dit recht te kunnen toepassen is het voldoende om een verzoek via email te sturen naar gdpr@agap2.nl        

Ik verklaar op de hoogte te zijn en akkoord te gaan, waarmee ik mij verbind met de regels omtrent persoonsgegevens zoals omschreven door de controleur.

Talent

De benadering van agap2 om waarde voor organisaties te creëren, begint met de waarden van de organisaties. Wij ontwikkelen het persoonlijke vermogen van onze consultants, promoten nabijheid in relaties en betrekken hen in onze operaties.

Onze doelstelling is om de beste consultants aan ons te binden en hun ware evolutie te faciliteren, wat het mogelijk maakt om ambitieuze doelen te stellen. Investeren in talent management garandeert een succesvolle aanpak van technologische uitdagingen.

Media Center

ONS VERHAAL

Agap2 Technology Services (ATS) presenteert een nieuw merk en een innoverende manier van het ontwerpen en creëren van technologie.

De Nearshore Technology Service (NTS) biedt drie services aan, die aangepast kunnen worden aan uw bedrijfsstructuur.

Investeren in productontwikkeling maakt het betreden van nieuwe markten en het verkrijgen van een concurrentievoordeel mogelijk.